Regeling wachtdienst Zennevallei

Hoe werkt de wachtdienst uit de Zennevallei?

De apotheken van wacht staan te uwer beschikking voor dringende gevallen van 9 tot 22 uur (buiten de normale openingsuren). U vindt uw dichtstbijzijnde apotheker van wacht:

op de website www.geowacht.be of www.apotheek.be;
via de geowacht app op uw smartphone;
op de wachtaffiche bij uw vertrouwde apotheek.
of via telefoon naar 0903 99 000 (1,50 euro/min.);

Gelieve rekening te houden met een wachthonorarium voor elke aankoop buiten de normale openingsuren.